Barn

Barn

Liljangården har ett särskilt fokus på medföljande barn. Tanken med att mat och gemensamma aktiviteter ingår i placeringen, är att alla barn som bor hos oss skall erbjudas vällagad mat och omsorg oberoende av mammans ekonomi.

Vi har erfarenhet av att placera barn i närliggande skolor och förskolor, samt erfarenhet av hemundervisning och distansundervisning. Vi har samarbete med öppna förskolor i närheten. En individuell planering görs för varje barn.

Liljangården erbjuder Trappansamtal vid efterfrågan, vid behov hjälper Liljangården till att kontakta BUP.

Miljön omkring boendet är barnvänlig med närhet till parklek, djur och natur.

Vi gör orosanmälan till socialtjänsten när vi misstänker att barn far illa.