Liljangården

Liljangården

BOENDET

Vi har ett barnperspektiv, men tar även emot ensamma kvinnor som söker skydd av olika anledningar.

Våra lokaler är anpassade för barn i alla åldrar. Innemiljön är omsorgsfullt inredd och hemlik. Alla har möjlighet att äta inne på sina rum men det finns även en gemensam matplats i det gemensamma köket.

Det finns ett lekrum för barnen och för de äldre finns ett datorrum samt ett hobbyrum med ett pingisbord. Ett gemensamt allrum finnes för samvaro.

SERVICE

Boendet ligger i närheten av samhällstjänster, som vårdcentral, matbutiker och fritidsaktiviteter

DJUR
Husdjur är välkomna. Vi erbjuder även placeringar i ett hus anpassat för allergiker.SÄKERHET OCH TRYGGHET
Vår adress är skyddad.

Som en del av vår säkerhetsplan har vi ett inskrivningssamtal gällande boendets regler. De boende kommer att få skriva på ett kontrakt där riktlinjer gällande sociala medier och tystnadsplikt tas upp. De får även en genomgång av brandskydd och utrymningsplan, med uppföljning en gång i månaden.

I säkerhetsplanen finns rutiner för hur boende och personal ska agera om gården blir utsatt för ett intrång.

Det finns direktlarm/överfallslarm till polis uppsatta på varje våningsplan i byggnaden, utöver att ringa 112. Vi har även ett skallarm som aktiveras nattetid.

Fönstren vid nödutgångarna är försedda med säkerhetsfilm som står emot angrepp utifrån tillräckligt länge för att alla ska kunna låsa om sig och invänta polisen.

Kvinnorna får löpande information om hur de ska medverka till sin egen och boendets säkerhet.

RÅD OCH STÖD
De boende erbjuds stödsamtal och vägledning. De boende erbjuds hjälp med diverse uppgifter, kontakt med myndigheter, stöd och skjuts till möten och besök. Samtliga boende har en kontaktperson.
I samarbete med uppdragsgivaren/socialtjänsten, utformas en genomförandeplan samt en trygghetsplan med en beskrivning av hur målen i uppdraget ska uppnås.

VAD INGÅR?
En placering hos oss innebär att mat och en nessesär med det basala ingår. Kvinnorna får stödsamtal, samtal med vår kurator och stöd i kontakter med bl.a. myndigheter där vi även erbjuder transport och barnpassning. Vi erbjuder FREDA och Trappansamtal på uppdrag från socialtjänsten.

UPPFÖLJNING/UTSLUSS
Vi har ett utskrivningssamtal där de boende får komma med synpunkter om verksamheten, detta som en del av vårt kvalitetsarbete.

Kvinnorna erbjuds stöd i att skapa en god tillvaro efter tiden hos oss och även stöd via telefon vid avslutad placering.